Formular za prijavu na seminar

01.09.2016.

SEMINAR 01.09.2016.: Standard zanimanja, standard kvalifikacije, kurikulum i e-learning sustavi

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen ravnateljima ustanova za obrazovanje odraslih, ravnateljima srednjih škola, voditeljima projekata i članovima projektnih timova, djelatnicima razvojnih agencija koji imaju namjeru razvijati i prijavljivati projekte unutar obrazovnog sektora u sklopu ESF fondova, kao i svim djelatnicima unutar obrazovnog sustava.

NAČIN IZVEDBE

Seminar se održava u grupama do 30 polaznika. Prezentacija sadržaja odvija se kroz interakciju predavača i sudionika uz isticanje konkretnih primjera iz prakse, tj. prijenos iskustva rada na projektima.
Na kraju seminara održat će se panel diskusija. Panelisti su djelatnici Agencija za strukovno obrazovanje, voditelji projekata, članovi Sektorskih vijeća.

PREGLED TEMA

 1. Uvod u Hrvatski kvalifikacijski okvir – zašto sve to?
 2. Što je standard zanimanja i kako se izrađuje?
  1. Anketa poslodavaca - kako se formira reprezentativni uzorak?
  2. Vrste poslova i ključni poslovi
  3. Ključni poslovi, kompetencije i skupine kompetencija
  4. Obrazac SZ i prijava u Registar HKO-a
 3. Što je standard kvalifikacije i kako se izrađuje?
  1. Skupovi ishoda učenja i ishodi učenja
  2. Veza između skupova ishoda učenja i kompetencija
  3. Obrazac SK i prijava u Registar HKO-a
 4. Što je Kurikulum i sastavnice kurikuluma
  1. Načela i ciljeva kurikuluma/kurikula
  2. Područja i teme kurikuluma/kurikula
  3. Skupovi ishoda učenja i vrednovanje
 5. Uvod u e-learning
  1. Upravljanje e-learning sustavom
  2. Obrazovanje kroz e-learning sustav
  3. Digitalizacija nastavnih materijala

CILJ EDUKACIJE

Objasniti postupak izrade i vezu između standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i kurikuluma, te zakonitosti i trendove prilikom kreiranja e-learning sustava.

PREDAVAČI

Božica Bukovski Supanc, dipl. oec, projekt menadžer, bavi se izradom standarda zanimanja, standarda kvalifikacija, kurikuluma, skupova ishoda učenja, a sukladno metodologiji HKO-a. Posjeduje dugogodišnje predavačko iskustvo kako iz ekonomskih tema (bila predavač u sklopu projekta „PUMA - obrazovanje menadžera“ za HUP), tako i iz tema iz domene Zakona o HKO-u.
Božica Bukovski Supanc LinkedIn profil

Iva Matasić, prof.: polaznica doktorata „Inovativno poslovanje, tehnologije budućnosti“, bavi se inovativnim poslovnim procesima, e-learning implementacijom i vođenjem projekata, sudjelovala je u mnogobrojnim e-learning projektima kao voditelj projekta i tima, ekspert za sadržaj, te instrukcijski dizajn.
Iva Matasić LinkedIn profil

Datum: 01.09.2016.

Mjesto: Zagreb, lokacija će biti dostavljena s agendom na mail adresu

Kotizacija: 1000,00 HRK + PDV

Kotizacija za pohađanje radionice iznosi 1000,00 kuna, uvećana za PDV. Za osobe koje su već sudjelovale na radionicama i seminarima INFOPROCESA odobravamo 10% popusta, kao i za svakog slijedećeg sudionika iz iste ustanove/tvrtke.

U cijenu su uključeni radni materijali, osvježenje u pauzama,a te potvrda o pohađanju radionice.

Ukoliko Vam trebaju detaljnije informacije kako bi se lakše odlučili za prijavu kontaktirajte nas na mail infoproces@infoproces.hr, te ćemo Vam dostaviti detaljnu agendu i popis sudionika panel diskusije.

Poziv na radionicu (PDF dokument)