Formular za prijavu na radionicu

Naziv tvrtke ili obrta:
OIB:
Adresa:
Osoba koja će pohađati radionicu:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Način plaćanja:
na licu mjesta
 

07.07.2015.

RADIONICA 07.07.2015.: Kreiranje kurikula sukladno HKO-u

KOME JE NAMIJENJENA

Radionica je namijenjena ravnateljima srednjih škola, voditeljima projekata i članovima projektnih timova čiji projekti su odabrani za financiranje u sklopu natječaja „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s HKO“, kao i svim djelatnicima unutar obrazovnog sustava.

NAČIN IZVEDBE

Radionica se održava u grupama od 30 polaznika, time da se praktični dio radionice održava u grupama od 5 polaznika.

MATERIJALI

Pisani materijal, CD s primjerima i uputama o korištenju alata za izradu ishoda učenja.

Datum: 07.07.2015.

Mjesto: Zagreb, lokacija će biti dostavljena a agendom na mail adresu

Kotizacija: 800,00 HRK + PDV

Predavači:

mr. sc. Gea Cetinić, Viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje
Žarko Bošnjak, prof., Viši savjetnik u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Član nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
Krešimir Supanc, prof., Ravnatelj OŠ „Jure Kaštelana“, Zagreb

PREGLED TEMA

  1. Uvod u HKO – zašto sve to?
  2. Što je kurikul i sastavnice kurikula
  3. Metodologija i struktura kurikula
  4. Načela i ciljevevi kurikula
  5. Područja i teme kurikula
  6. Skupovi ishoda učenja
  7. Didaktičko – metodičke odreditnice i vrednovanje

Kotizacija za pohađanje radionice iznosi 800,00 kuna, uvećana za PDV. Za osobe koje su već sudjelovale na radionicama/seminarima INFOPROCESA odobravamo 10% popusta, kao i za svakog slijedećeg sudionika iz iste ustanove/tvrtke. U cijenu su uključeni radni materijali, osvježenje u pauzama i ručak, te potvrda o pohađanju radionice i CD s materijalima. Prijaviti se možete preko web obrazca sa lijeve stane, a dodatne informacije možete dobiti preko e-maila: infoproces@infoproces.hr. Detaljna agenda biti će Vam dostavljena na e-mail ili fax dva dana prije radionice. U slučaju većeg broja zainteresiranih sudionika od kapaciteta, moguć je i dodatni termin ili promjena lokacije održavanja o kojem će svi prijavljeni biti na vrijeme informirani.

Poziv na radionicu (PDF dokument)