Formular za prijavu na radionicu

Naziv tvrtke ili obrta:
OIB:
Adresa:
Osoba koja će pohađati radionicu:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Način plaćanja:
na licu mjesta
 

05.12.2014.

RADIONICA 5.12.2014.: Osnovne postavke MS NAV 2013R2 i knjiženje ulaznih računa uz pojašnjenje zakonskih propisa

Radionica do 8 polaznika
Tema radionice: Osnovnoe postavke MS NAV 2013R2 (knjižne grupe PDV-a, knjižne grupe tržišta, knjižne grupe proizvoda…) i knjiženje ulaznih računa različitog poreznog tretmana (usluga iz treće zemlje, usluga iz EU, stjecanje dobara unutar EU, uvoz dobara iz trećih zemalja), te pojašnjenje pripadajućih zakonskih propisa, prvenstveno poreza na dodanu vrijednost.

Datum: 5.12.2014.

Mjesto: Hotel Dubrovnik, Zagreb

Kotizacija: 1.750,00 HRK + PDV

Predavači:

gđa. Božica Bukovski Supanc

 1. Osnovne postavke MS NAV 2013 R2
  • a. Računski plan
  • b. Značaj kontakta i otvaranje dobavljača kroz kontakt
  • c. Knjižna grupa tržišta
  • d. Knjižna grupa proizvoda
  • e. Knjižna grupa PDV-a
  • f. Pojašnjenje dimenzija i mjesta troška
 2. Porezni tretman s aspekta poreza na dodanu vrijednost
  • a. Knjiženje ulaznih račana s različitim poreznim stopama i mogućnošću priznavanja pretporeza, – upute i primjeri
  • b. Knjiženje ulazlnih računa za usluge primljenih iz trećih zemalja, usluge primljene unutar EU – upute i primjeri
  • c. Knjiženje ulaznih računa stjecanje robe unutar EU, stjecanje robe iz trećih zemalja – upute i primjeri
 3. Praktični primjeri – rad u grupi od 2 osobe
  • a. Knjiženje konkretne poslovne dokumentacije, knjiženje različitih tipova računa, otvaranje knjižnih grupa PDV-a
 4. Provjera stečenog znanja na konkrentom praktičnom zadatku

Sve teme će biti obrazložene kroz konkretne primjere iz prakse, a na kraju radionice će biti vođena rasprava upotpunjena vašim pitanjima. Kroz konkretan zadatak provjerit ćete da li smo uspješno prenijeli znanje, čime ćete ocjeniti nas kao predavače.