Formular za prijavu na seminar

Naziv tvrtke ili obrta:
OIB:
Adresa:
Osoba koja će pohađati radionicu:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Način plaćanja:
na licu mjesta
Da li ste ranije sudjelovali na nekom od radionica ili seminara u organizaciji Infoprocesa:
NE
 

25. studenog 2012.

SEMINAR o deviznom poslovanju i statističkom izvješćivanju o odnosima s inozemstvom

 • Datum: petak 07.12.2012.
 • Mjesto: Hotel Dubrovnik, Zagreb
 • Kotizacija: 900,00 HRK + PDV

Predavači: gosp. Zoran Jurak, gosp. Alen Škudar i gđa Gordana Miškić

 1. Devizno poslovanje
  1. Definicija rezidenta-nerezidenta, tekućih i kapitalnih poslova, njihova obilježja
  2. Nadzorna knjiga i nadzor deviznog poslovanja
  3. Kaznene odredbe Zakona o deviznom poslovanju; prekršaji i kaznena djela
 2. Statističko izvješćivanje o odnosima s inozemstvom s posebnim osvrtom na nova i izmijenjena istraživanja:
  1. Statističko izvještavanje i izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima: - IZMJENE I DOPUNE
   1. elektronička dostava podataka – upute i primjeri
   2. najava promjena u sadržaju obrazaca
  2. Izvještavanja o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada na osnovi rada nerezidentima – primjeri iz prakse- NOVO
  3. Izvještavanje o transakcijama financijskim izvedenicama - NOVO
  4. Izvještavanje o kratkoročnim komercijalnim kreditima s inozemstvom – IZMJENA
  5. Cash pooling – DOPUNA

Sve teme će biti obrazložene kroz konkretne primjere iz prakse, a na kraju seminara će biti vođena rasprava upotpunjena vašim pitanjima.

POZIVNICA - PDF DOKUMENT