Edukacija Microsoft Dynamics NAV 2013

Zašto edukacija?

Prilikom implementacije ERP-a firme su orjentirane na analizu postojećih procesa, te definiranje zahtjeva za implementaciju, dok se često edukacija krajnjih korisnika svodi na usmenu predaju bez jasnih pisanih uputa. Očekuje se da svi djelatnici vrlo dobro poznaju procese u društvu, te da lako i brzo usvoje nova znanja. Međutim, to uvijek nije jednostavno, jer svi mi teško mijenjamo stečene navike rada. Krajnji korisnici ovise o ključnom korisniku i njegovoj/njezinoj sposobnosti prijenosa znanja, time da sam ključni korisnik vrlo često ne zna sve detalje pojedinog poslovnog procesa ili transakcije. Nažalost, na kraju edukacija bude preopćenita i obuhvati najčešće poslovne događaje, dok se za sve ostalo krajnji korisnici moraju snalaziti sami. Snalaženje, znači gubitak vremena, a što posljedično znači povećani trošak za poslodavca.

Cilj edukacije

Krajnjim korisnicima MS NAV Dynamics sustava omogućiti interdisciplinarnu edukaciju koja osim primjene informacijskih tehnologija, u ovom slučaju tehničkih znanja, obuhvaća i primjenu poreznih i računovodstvenih propisa kao i razumijevanje poslovnih procesa i poslovnih funkcija u društvu. Cilj je osposobiti polaznike za samostalno korištenje MS NAV sustava, te osvijestiti korisnike koliki je značaj pojedinih podataka i kako se transformacijom podataka u informacije pruža managementu baza za kvalitetno i brzo odlučivanje.

Metodologija, materijali i očekivani rezultati

Edukacija se odvija u formi radionice. Radionica traje 9 sati, tijekom jednog dana, uz dvije kraće pauze. Moguće je pohađati i radionicu koja traje 7 radnih dana u kontinuitetu, te obuhvaća sve teme. Tijekom radionice koriste se radni materijal u formi preslika poslovnih dokumenta i pisanih uputa. Polaznici navedene materijale dobivaju i na CD-u po završetku radionice. Potvrda o pohađanju radionice sadrži 3 opisne kategorije, koje opisuju uspješnost polaznika. Polaznici će nakon radionice biti osposobljeni za samostalni rad u predmetnom području, te razumjeti zakonske propise koji ta područja reguliraju. Stečena znanja omogućit će polaznicima da brže, točnije i jednostavnije obavljaju svoje radne zadatke.

Radionice unutar modula Upravljanja financijskom imovinom

Edukacija se odvija kroz nekoliko tematskih cjelina, a koje su vezane uz modul upravljanja financijskom imovinom. S obzirom da se sve informacije u konačnici kumuliraju u modelu upravljanja financijskom imovinom, stavili smo naglasak upravo na taj modul. Isto tako, u tom modulu se definiraju zakonitosti za izvješćivanje, tako da smatramo da radnici koji koriste taj modul moraju posjedovati multidisciplinarna znanja.

Predmet edukacije Modula UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM unutar kojeg su se razvile tematske cjeline od A-F.

Popis tema za radionice

A Osnovne postavke (Master Data) Microsoft Navision 2013 i knjiženje ulaznih računa uz pojašnjenje zakonskih propisa | Preuzimanje sadržaja cjeline - pdf
B Osnovne postavke (Master Data) Microsoft Navision 2013 i knjiženje izlaznih faktura različitog poreznog tretmana i pripadajući zakonski propisi | Preuzimanje sadržaja cjeline - pdf
C Evidentiranje putnih naloga i blagajne u MS NAV, obračunska plaćanja i knjiženje izvoda | Preuzimanje sadržaja cjeline - pdf
D Evidentiranje osnovnih sredstava i sitnog inventara u MS NAV, uključujući ponavljajuće temeljnice | Preuzimanje sadržaja cjeline - pdf
E Obračun PDV-a i ostale periodične aktivnosti u MS NAV | Preuzimanje sadržaja cjeline - pdf
F Vrste izvještaja i značenje pojedinih izvještaja, Budgetiranje | Preuzimanje sadržaja cjeline - pdf

Predavači

Radionicu vodi predavač, a uz predavača su 2 asistenta koja sudjeluju i vode praktični dio radionice. Predavači posjeduju dugogodišnje radno isksutvo u velikim sustavima, te dobro razumiju poslovne procese. Isto tako kroz samostalni rad od 2007 godine stekli su uvid kako funkcioniraju manja i mala društva i razumiju zašto djelatnici u manjim/malim firmama moraju poznavati više područja od radnika u velikim sustavima. Kroz dugogodišnji rad stekli su iskustvo u primjeni velikog broja zakonskih propisa, koji reguliraju različite grane poslovanja.

Koncept radionice

Radionice su koncipirane na bazi jednog dana, kako se ne bi narušavala radna dinamika i kalendari aktivnosti u društvu.

Na radionicama se traži aktivno sudjelovanje, jer radi se s konkretnom računovodstvenom dokumentacijom. Radi se u grupama po 2 polaznika, kako bi se omogućilo raspravljanje i zaključivanje o pojedinim transakcijama. Isto tako na 4 polaznika je jedan asistent koji provjerava da li su polaznici pravilno razumijeli predavanje, te da li se snalaze u u samom programu, odnosno pomaže im prilikom unosa određenih dokumenta tj. transakcija.

Analiza korisnosti

Postojećim radnicima će edukacija po svim tematskim cjelinama omogućiti:
• brže savladavanje svih funkcionalnosti sustava
• podizanje razine kvalitete Vašeg rada kao i uloge financija u poduzeću
• unapređenje odnosa sa ostalim organizacijskim jedinicama s ciljem uštede vremena u komunikaciji podataka prema poslovanju i obrnuto
• prepoznavanje aktivnosti za unapređenje rada, te posljedično i smanjenje troškova
• ažuriranje znanja vezanih uz zakonske propise i njihovu bržu primjenu u poslovanju.

Uključivanjem novih radnika u proces edukacije vi kao poslodavac dobivate:
• nove djelatnike koji se brzo uključuju u organizaciju i procese
• djelatnike koji su u stanju odmah preuzeti odgovornosti
• punu produktivnost postojećih radnika jer nema „smetala“
• financijsku uštedu uslijed bržeg i kvalitetnijeg obavljanja zadataka.

Isto tako izbjegavate direktno mentorstvo, te tako svim radnicima pružate jednake mogućnosti. Ne limitirate nove radnike samim mentorom i njegovim mogućnostima, odnosno radnike više nećete primarno ocjenjivati prema tome koliko su nekome simpatični, već po tome koliko su djelotvnorni i sposobni.

Prilikom analize korisnosti ulaganja u edukaciju uzmite u obzir i državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu, a koja je vidljiva kroz smanjenje osnovice poreza na dobit.

Infoproces pruža i „in house“ edukaciju, tj. edukaciju kreiranu samo za vaše djelatnike i sukladno potrebama vašeg društva. Praktični dio rada, se u tom slučaju, odvija na vašoj testnoj bazi, kako bi praktični primjeri bili što bliže, ako ne i identični, slučajevima s kojima se djelatnici susreću svakodnevno.
Kod „in house“ edukacije sam program radionice se razvija u suradnji s nadređenim osobama za pojedina područja kako bi se što bolje identificirale potrebe, te kako bi tijekom edukacije slijedili vašu organizacijsku strukturu i procese.